TIKTOK – HUR FUNGERAR DET?

TikTok, som tidigare hette Musical.ly, är appen där användarna skapar och delar korta, roliga och engagerande videos med varandra. Algoritmen är designad så att klippen enkelt kan gå virala och få en stor spridning. En populär funktion är möjligheten att kunna dela och kopiera andras klipp, vilket snabbt skapar nya trender på appen.

VILKA ANVÄNDER TIKTOK?

Under första kvartalet av 2020 laddades videoappen TikTok ned rekordmånga 315 miljoner gånger – mer än någon annan app någonsin har laddats ner under ett kvartal. I början av 2021 hade den över 689 miljoner aktiva användare som i snitt spenderar 66 minuter per dag på appen.

TikTok har tidigare främst riktat sig till en yngre målgrupp, men i Svenskarna och Internet 2020 kan vi se att användandet bland svenskar ökade i samtliga åldersgrupper. Faktum är att den största ökningen skedde i åldrarna 26 till 35 år, där användningen ökade med hela 9 % mellan kvartal ett och tre. Appen blir alltså mer och mer populär även bland de äldre målgrupperna, och sett till hela världen så är mer än 60 % av alla användare över 20 år.

ANNONSERA PÅ TIKTOK

I början av 2021 öppnade TikTok Norden upp möjligheterna för att annonsera på plattformen. Alla placeringar finns inte tillgängliga ännu, men den vanligaste placeringen är så kallade In-Feed Ads som redan går att använda i Sverige. Då dyker annonserna upp i användarnas flöden och börjar spelas automatiskt som vanliga TikToks. Läs mer om hur Daybright kan hjälpa dig med annonsering på TikTok.

”DON’T MAKE ADS, MAKE TIKTOKS”

Annonsmaterialet bör se lite annorlunda ut från övriga kanaler. Det ska vara snabba, enkla och kreativa videos som inte upplevs som annonser. Det här skapar även större möjligheter till att ta fram materialet själva, eftersom det ska upplevas som äkta snarare än välproducerat. Glöm inte att appen i grund och botten är en underhållningsplattform – inte ett socialt medium.

FÖR VEM PASSAR ANNONSERING PÅ TIKTOK?

Om er målgrupp befinner sig på plattformen så kan annonsering på TikTok vara ett bra sätt att öka er varumärkeskännedom på. Du behöver inte ha ett organiskt konto för att annonsera, och kampanjer med räckvidd som mål ger ofta goda resultat.

Då annonsmöjligheterna är så pass nya på den svenska marknaden finns det goda möjligheter till att bygga upp en stark närvaro innan användarna blir mättade på annonser. Här kan du läsa mer om TikTok-annonsering och hur du kommer igång.

Tillbaka till bloggen