5 tips för att få marknad & Sälj att samarbeta

Räck upp en hand om du arbetar på en marknadsavdelning inom B2B och någon gång känt dig frustrerad över att marknadsteamet och säljteamet inte är samordnade. Gissningsvis sitter du nu med handen i luften. Och vi tror det är många som känner igen sig i den här situationen. Visst känns det ibland som en kapplöpning? Som en dysfunktionell relation mellan två partners som har svårt att komma överens? Där det är brist på kommunikation och där det saknas ömsesidig respekt? Ja, det känns ibland lite som en omöjlig ekvation att lösa.

Och sanningen är att dagens köpresa inom B2B kan vara extremt komplicerad och komplex, och den blir alltmer komplicerad desto mer tekniken utvecklas. Köpresan idag är betydligt mer komplicerad jämfört med hur den såg ut för 10 år sedan. Mycket har förändrats, men trots detta sitter många B2B-företag fast i gamla processer och sälj-cykler. Företagsstrukturen är helt enkelt inte anpassad efter hur verkligheten ser ut, och inte helt ovanligt finns det en marknadsavdelning och en säljavdelning som båda arbetar utan att samverka mellan varandra, vilket är både extremt tidskrävande och en onödigt dyr kostnad för företaget. Men nu är det år 2022, och om arbetet inte redan är påbörjat – så är det dags att se till att ha en marknadsavdelning och en säljavdelning som arbetar tillsammans.

Det kan låta enkelt och självklart, att alla avdelningar på ett företag ska arbeta mot att driva tillväxt till företaget, men verkligheten är inte alltid så svart på vitt. Och sanningen är att marknadsavdelningen och säljavdelningen kanske kan klara sig på egen hand. Men tänk så mycket mer effektivt arbetet blivit om de i stället samarbetat, och hur mycket resurser och pengar det hade sparat.

Vi har sammanställt en lista med 5 tips på hur ni som företag får marknadsavdelningen och säljavdelningen att arbeta tillsammans.

1. Arbeta mot gemensamma mål

Att arbeta mot gemensamma mål för marknadsavdelningen och säljavdelningen är A och O. De båda avdelningarna finns till för att tillsammans göra ett så bra jobb som möjligt, och för detta krävs det ett fungerande samarbete. Det finns inget vi och de, utan de båda teamen är starkare tillsammans.

Men för att detta ska vara möjligt, krävs det gemensamma mål. För när målbilden är tydlig, blir det enklare att få en gemensam syn på hur man ska gå tillväga för att nå dem. Det krävs en tydlig plan och strategi, samt en tydlig rollfördelning där båda avdelningarna har en enad syn på hur de gemensamma målen ska uppnås på bästa sätt.

Vill du också få ett enat team?
Fyll i formuläret och ladda ner vår checklista

 

2. Tydlig kommunikation / prata samma språk

Vad innebär egentligen alla termer som marknadsteamet slänger sig med? CPC, CTR, ROAS, CPA, ja det finns många KPI:er att hålla koll på. För marknadsteamet som dagligen arbetar med termer som dessa är det självklart, men det är kanske inte alltid lika enkelt för säljarna att förstå vad allt innebär. Det är därför tydligt att prata samma språk. Kanske är det så enkelt att det i många fall räcker med lite förenkling för att få båda avdelningarna att enklare kunna kommunicera om samma saker.

Vad är egentligen ett bra lead?
Svaret på denna fråga kan antagligen skilja sig en del om du pratar med marknadsavdelningen eller säljavdelningen, men här är det viktigt att med hjälp av en tydlig kommunikation, ha en enad syn på vad ett bra lead faktiskt innebär. För hur ska de båda avdelningarna annars kunna samarbeta och arbeta mot samma mål, om de inte pratar samma språk.


3. Gemensamt CRM-system

Vad krävs för att flera kockar på en restaurang tillsammans ska kunna laga en god måltid? Kompetens, ett gott samarbete och rätt resurser i form av maskiner och råvaror. Detsamma gäller på ett företag. Kompetensen finns förhoppningsvis sedan tidigare, men utan ett gott samarbete och rätt resurser blir det svårare för alla parter att göra ett bra jobb. Här blir ett bra CRM-system en viktig faktor. Ett CRM-system som täcker både försäljning och marknadsföring.

Tips på CRM-system:
- Hubspot
- Lime
- Salesforce

Om du vill få marknad och säljteamet att samarbeta, är det viktigt att inte hålla dem i silos, utan de måste interagera med varandra. Det är viktigt att de båda avdelningarna har samma referenspunkter, och all data, rapportering och analys behöver samlas. Om ett system används minskar risken för missuppfattningar och misskommunikation. Det blir då enklare för båda parter att få en tydligare inblick i den andra avdelningens arbete, och få en förståelse för båda parters respektive planer och strategier framåt. Man förebygger även onödiga missförstånd och de båda avdelningarna framåt får en bättre koll på vad de kan förvänta sig av varandra. Säljteamet kan diskutera resultatet som de ser, utifrån de leads som marknadsteamet har samlat in, och marknadsavdelningen får en tydligare överblick i hur deras arbete påverkar försäljningen

LADDA NER CHECKLISTA

4. Kunskap och resursfördelning, involveras i varandras arbeten

Marknadsavdelningen och säljavdelningen sitter idag med all stor sannolikhet på en massa värdefull information, som den andra parten vill ta del av. Hur kan marknadsavdelningen göra försäljningsprocessen enklare för säljavdelningen? Och hur kan sälj underlätta för att marknad ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt?

När marknadsavdelningen ska skapa content av olika slag till allt från blogginlägg till annonser, är en av de bästa tillgångarna säljarnas input. Det är säljarna som känner till kunden bäst, och det vore därför dumt att utesluta dem från denna process. Genom att involvera säljarna, styrs content i rätt riktning för att kunna nå rätt leads som säljarna vet har ett personligt intresse av erbjudandet. Och om marknadsteamet kan göra ett bättre jobb, kommer detta i det långa loppet sedan att underlätta för säljarna i deras roller. Det gör även att de båda avdelningarna får en bättre inblick i varandras arbete och roller.

5. Ha regelbundna möten

Avsätt tid. Att skapa starka relationer och att bygga värdefulla team, tar tid. Sätt upp en tydlig struktur och se till att ha tydliga möten. Det är viktigt med rutiner, och att hitta rutiner som gör att man så småningom kommer in i strukturer för större förändringar. Regelbundna möten är viktiga för att de båda avdelningarna ska hålla en enad front och arbeta mot samma mål. Det är viktigt med en konstruktiv dialog, där båda parter kan säga vad de förväntar sig av varandra.

 

Tillbaka till bloggen